Konferens: psykos och beroende

den 27 februari 2020
Kategorier: Konferenstips

Den andra nati0nella psykiatrikonferensen i Göteborg hålles den 12 - 14 maj 2020. Samarbete mellan psykos och beroende på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Blandat program: forskningsresultat, pågående arbeten och annat inom ramen för årets tema: psykos, beroende, samsjuklighet och samverkan. 
Kontakt: anita.backman@vgregion.se

Årets INEBRIA-konferens i Goa

den 23 februari 2020
Kategorier: Konferenstips

INEBRIA, vilket står för International Network on Brief Interventions for Alcohol and other Drugs, har sin årliga konferens i Goa, Indien i år, den 23-25 september, websida https://www.inebria2020goa.com/.
   Vore toppen om vi fick många svenska deltagare. Det pågår ju många aktiviteter runt om i Sverige för att uppmärksamma alkoholvanor i hälso- och sjukvården och här ges tillfälle att diskutera med kollegor från många länder.
   Såväl forskare som praktiker är välkomna.
Sven Andréasson, president i INEBRIA

Socialutskottet har enhälligt beslutat att narkotikapolitiken ska utredas, men socialminister Lena Hallengren (S) fastslog snabbt att avkriminalisering av eget bruk inte ska omfattas av den kommande utredningen. Detta är ett allvarligt misstag. Från Svensk förening för beroendemedicin kräver vi att denna viktiga del av narkotikapolitiken utreds, och att utredningen får vägleda framtida ställningstaganden.
Läs hela debattartikeln (DN-debatt 200222)

HÖSTKONF 2020Månadslista