Nu är anmälan öppen till den första METIS-kursen riktad specifikt till dig som vill bli specialist i den nya tilläggsspecialiteten Beroendemedicin. Kursen är utvecklad av Svensk förening för beroendemedicins utbildningsutskott och följer Socialstyrelsens målbeskrivning och vår förenings rekommendationer för ST-utbildningen.
   Kursen kommer ges under hösten 2018 i Stockholm, med Joar Guterstam som kursledare.
   Mer information och möjlighet till anmälan (som måste vara inne senast 1 maj) finns här: https://server.pingpong.net/o/courseAdminCourseDefinitionPage.do?id=720&mode=OPEN_CATALOG&giver=metis

 

Svensk förening för Beroendemedicin: 15 000 kronor i stipendium för fördjupad alkohol- och drogkunskap.

 
Stipendiets syfte är att främja forskning och kunskap samt personlig utveckling för aktiva inom alkohol- och narkotikaområdet. Rätt att söka stipendiet har samtliga medlemmar av Svensk förening för Beroendemedicin. Stipendiet utgår i form av bidrag till studiebesök, egen utveckling eller deltagande i aktuell kongress/symposium.

 
Sista ansökningsdag 1 oktober

Ansökan är enkel. Du skickar ett mail till föreningens sekreterare Cathrine Rönnbäck. Följande ska framgå:

1 ANSÖKNINGSÅR

2 NAMN, ADRESS, TELEFONNUMMER OCH E-MAIL

3 VAD DIN ANSÖKAN GÄLLER (utbildning, konferens, studieresa, etc)

4 VILKEN SUMMA SÖKER DU (MAX 15 000 SEK)

Varm välkommen med din ansökan.

Förfrågningar/ansökan görs till: cathrine@svenskberoendemedicin.se

 Här hittar du ansökningsreglerna: Berostip

Bulletin 3 2020


Månadslista