Styrelsemöten 2020

den 1 januari 2012
Kategorier: Agenda | Styrelsemöten | Styrelsen

4 februari, digitalt, 13 - 16

23 april, digitalt, 09 - 12

27 augusti, 13 - 16 (ev fysiskt)

24 november, 09 - 12 (ev fysiskt)

Bulletin nr 1 2021
Månadslista