Bulletin nummer 1 2021

den 21 januari 2021
Kategorier: Bulletin-21
Bulletin nummer 1 2021

 

 

 
Bulletin nummer 1 2021 (PDF)

 

Du inbjudes till ett webbinarium om alkohol och coronapandemin den 26 januari kl.10.00.
   Frida Dangardt presenterar rapporten och en halvtimme senare följer en paneldiskussion. Senaste anmälningsdag är 21 januari.
   Många anmälda men det finns plats för fler!
Här anmäler du dig: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsfuyoqDwqHNcTKVcOAgxUvcdimrPp3Pp0

Ännu ett tillslag mot darknet

den 13 januari 2021
Kategorier: Nyheter

En handelsplats inom Darknet som kallas för Darkmarket har tyska myndigheter i januari stängt ner enligt åklagarmyndigheten i Koblenz. Det är flera länder inblandade i utredningen och spårningen som lett till nedstängning. Det är många servrar inblandade och uppgifter finns om att man beslagtagit över 20 i Moldavien och Ukraina i denna raid. Dessa ska nu fingranskas för att kunna gå vidare och spåra fler illegala utbud. 
   Detta tillslag är en följd av en tidigare insats mot ett datacenter som var värd för sajter som sålde droger och omfattade även andra illegala aktiviteter. Denna illegala verksamhet lokaliserades till en gammal NATO-bunker i sydvästra Tyskland.
   Denna sajt med över 2000 säljare och en halv miljon användare har ett utbud av droger, förfalskade pengar, stulna kreditkort, anonyma SIM-kort mm. Det är stora pengar som hanteras via denna krypterade sajt. Enligt utredningen har man hittat transaktioner av kryptovalutorna Bitcoin och Monera till ett värde av 140 miljoner euro.
Syre 20210112, AP Germany 20210111
Se mer om Darknet i Bulletin 2020:2:12-14 och Bulletin 2020:4:14

 

Hög alkoholkonsumtion under lång tid orsakar via många faktorer en lång rad av skador på organ och system i kroppen och svarar för ungefär 4 procent av dödsfallen globalt sett. Den publicerade studien fokuserar specifikt på livsstilsfaktorer som förvärrar redan etablerade problem som vid högt fettintag och leversjukdom. Vidare analyseras hur HCV och HBV infektioner liksom HIV(!) potentieras av alkohol. Kombinationen alkohol och tobaksrökning ökar känsligheten för infektioner. Artikeln är ett referat från en biomedicinsk kongress i Lille. Alcohol and Alcoholism, 16, doi.org/10.1093/alcalc/agaa085

Särskilde utredaren Anders Prinz ser gärna att du har synpunkter och kommentarer till utredningen som kommit ungefär halvvägs. Dokumenten hittar du här

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/201207-Målbilder-samsjuklighet-2020-12-22.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/Utredningens-iakttagelser-20-12-22.pdf 

Och utredaren kontaktar du såhär

Anders.Prinz@regeringskansliet.se

 

Bakgrunden till en omfattande stadgerevision för Svensk förening för Beroendemedicin är en intern omorganisation inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) som träder i kraft 2021. Vår föreningens stadgar har fram tills nu varit tämligen intakta sedan fem decennier bortsett från smärre praktiska ändringar som vidtagits genom åren. Nu har jurist från SLS hjälpt oss att få en god stadgebas för föreningen framöver.
   Sålunda godkändes de nya stadgarna vid föreningsmötet liksom ändringen av medlemsregisterhållningen som nu sköts med hjälp av SLS men fortfarande hålls alla trådarna samman inom vår delförening. Ny ansvarig för medlemmarna är Hans Ackerot. För att få bättre ekonomisk översikt har föreningen kopplat till detta ansvarsområde även rollen som kassör. 
   Alla beslut rörande vår förening och den tekniskt sett nya anslutningen som delförening till Svenska Läkaresällskapet antogs enhälligt vid årets föreningsmöte. 
   Ekonomin är god men med tanke på kommande betalrutiner till SLS beslutade mötet att höja årsavgiften till 450 kronor. Fortfarande tillhör vår förening inom SLS en de med lägsta årsavgiften. 
   Föreningsmötet presenterade på sedvanligt sätt 2020 års stipendier knutna till Svensk förening för Beroendemedicin. Årets MediaDiplom tilldelades Anna-Klara Bankel och hon presenterade sig själv via videolänk. Övriga pristagare var Martin Kåberg som erhöll Nordic Drugs Stora Pris 2020 och Jesper Vestlund som hämtade hem Jörgen Engel Stipendium 2020. Föreningens Stipendium för fördjupad alkohol- och drogkunskap dubblerades i år eftersom inga sökanden fanns 2019. Det blev Simon Larsson och Karin Hyland som blev stipendiater. Utförligare presentation av samtliga pristagare finner du i nr 1/2021 av Bulletin. 

 

En kamel kommer lastad…

den 12 december 2020
Kategorier: Nyheter

Snarare tio kameler kom lastade i närheten av ökenstaden Errachida i sydöstra Marocko – lastade med drygt ett ton cannabis. Det fanns ingen människa i närheten men säkerhetspolisen DGSN (General Directorate for National Security) fann slutligen en ansvarig ung man. 
   Att något var i görningen hade polisen redan upptäckt emedan man dagen före hade hittat nära 2 ton cannabiskakor nedgrävda i sanden. Den stora mängden cannabis var på väg mot havet för ”export” via två gummibåtar med vardera två utombordare, vilka polisen naturligtvis också beslagtog.
   Trots att Marocko försöker hindra cannabisodlingarna är det fortfarande så att landet är bland de största producenterna av drogen. Enligt uppskattning från UNODC odlas det ungefär 40 kg per hektar i Marocko medan det ledande landet är Afganistan med 145 kg per hektar. Även om den odlade ytan kan vara större än i Afganistan så är avkastning högst i detta land som nu leder cannabisproduktionen i världen.
Daily News, Sri Lanka, UNODC

 

Den årliga skolundersökningen har 2020 måst begränsas till följd av distansundervisningen i gymnasiet på grund av coronapandemin. Undersökningen har genomförts endast i årskurs 9. 
   Sammanfattningsvis ses en fortsatt låg nivå på intag av alkohol och droger för åk 9 (14-åringar). När det gäller alkohol är det historiskt sett en fortsatt låg nivå, men den nedåtgående trenden har sedan  några år bromsats upp. Under 2000-talet har undersökningen visat på en markant nedgång för de som debuterat med alkohol, snus, cigaretter och cannabis, från 63 till 18 procent. Den grupp som använt anabola androgena steroider och övrig narkotika ligger oförändrad under senaste decenniet, men på en mycket låg nivå. Spel om pengar har under 00-talet också minskat. 
   Till följd av den minskade alkoholkonsumtionen har också mängden av alkoholrelaterade problem minskat. De vanligaste problemen är att man hamnat i gräl eller slagit sönder saker eller förstört kläder.
   Men det finns smolk i bägaren. Det är ett trendbrott när det gäller andelen som snusar, som sedan 2018 ökat. Även om det är fler pojkar än flickor som snusar så har den största ökningen skett bland flickor. Därtill ses även sedan 2018 en ökning bland flickor som dricker alkohol. Under 2020 noteras också en ökning från föregående år för flickor som spelar om pengar. 
   Alkoholkonsumtionen var högre utanför storstadsregionerna medan motsatsen gällde för narkotika.
   Det ovedersägligen vanligaste narkotiska preparatet är cannabis. Av de som provat narkotika svarade 57 procent att de enbart använt cannabis. Övriga preparat är sällsynta. När det gäller de nya nätdrogerna, eller närmare bestämt de Nya Psykoaktiva Substanserna (NPS), är det knappt en procent som har erfarenhet av preparat från denna grupp. Det är samma nivå sedan fem år tillbaka.
   Skoleleverna inräknar inte de narkotikaklassade receptbelagda läkemedlen som narkotika, varför frågor om dessa ställs separat för att få en bättre uppfattning om användandet. Frågorna gällde sömnmedel/ångestdämpande (bensodiazepiner), smärtstillande (opioider) och centralstimulerande (Ritalin, Concerta). Det är något vanligare att pojkar använder dessa läkemedel. 
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). www.can.se

 

Pengaregn från Systembolaget

den 27 november 2020
Kategorier: Nyheter

 

Med Kunskapspriset och det juniora stipendiet uppmärksammar Systembolaget forskare som bidragit med ny kunskap inom alkoholområdet. Pristagarna utses av en extern stipendiekommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner. Därtill kommer Bertil Göranssons resestipendium. 
   Förutom dessa tre priser delar Systembolaget årligen ut 10 miljoner kronor till diverse forskningsprojekt.

Kunskapspriset
Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning.   Det blev Mats Ramstedt som tilldelades 2020 års Kunskapspris för att han gjort betydande insatser, såväl nationellt som internationellt, under närmare tre decennier inom framför allt alkoholforskningen men finns att notera även betydande annan forskning inom beroendefältet. Det finns mycket att nämna om Ramstedts forskning, allt från totalkonsumtionsmodellen (som han tillsammans med Thor Norström precis fått bekräftat gäller fortfarande) till undersökning av alkoholkulturerna i Europa.    Mats Ramstedts gedigna forskningsarbete har bidragit till omfattande kunskapsunderlag i folkhälsoarbetet. Och med all tydlighet kommer hans arbetsinsatser även fortsättningsvis vara betydande.
   Mats Ramstedt, som är nationalekonom, disputerade i sociologi 2001 vid Stockholms universitet och leder idag en forskargrupp vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet. Han är också forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
   Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

Juniora priset
Sabina Kapetanovic tilldelas Systembolagets juniora stipendium för att möjliggöra fortsatta och fördjupande forskning rörande riskbeteenden som är relaterade till ungdomars alkoholvanor och hälsa

Sabine Kapetanovic började sin karriär som högstadielärare och snart väckte hennes intresse för ungdomar och vad som händer under dessa år fram till vuxenlivet. Inte minst fördjupade hon sig för föräldra-barn-relationer och vad dessa leder till ur riskbeteendeutvecklingen hos unga.

   Sabina Kapetanovic disputerade 2019 i ämnet välfärd och socialvetenskap vid Hälsohögskolan, Jönköping University och har i dag en lektorstjänst vid Högskolan Väst i Trollhättan. Med hjälp av stipendiet planerar Kapentanovic att besöka Duke University i USA för att utvidga ett redan påbörjat samarbete kring ett internationellt forskningsprogram. Syftet med projektet är bland annat att undersöka hur samspelet mellan ungdomar och föräldrar är relaterat till ungdomarnas utveckling av alkoholvanor över tid.    Stipendiet är på 50 000 kronor.

Bertil Göranssons resestipendium

I syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott och för att hedra Bertil Göransson för hans insats som ordförande i Systembolagets styrelse under åren 1984– 1999, har Systembolagets styrelse inrättat ett resestipendium för unga alkoholforskare. 

   Bertil Göranssons resestipendium skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt därav genom framstående forskning inom området ungdom och alkohol. Anknytning till idrott skall väga särskilt tungt vid bedömningen.
   Simon Jangard tilldelas årets Bertil Göransson-stipendium – ett stipendium för alkoholforskare. Priset finansieras av Systembolaget och är på 30 000 kronor.   Simon Jangard är legitimerad psykolog sedan 2017 och doktorand vid Karolinska Institutet sedan 2019. Hans forskningsområde är tvärvetenskapligt med bruk av metoder från psykologisk grundforskning kring sociala beteenden och samarbete. Jangard arbetar även deltid kliniskt inom Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm, med ungdomar och unga vuxna.
   Bertil Göransson-stipendiet är på 30 000 kronor. Mottagaren utses av professuren i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, en forskartjänst som Systembolaget delfinansierar.

 

 Foto: Sternebring(Ramstedt), Göteborg universitet (Kapetaanovic),  Ahmet Görcüm (Jangard)

Föreningsmötet 2020 utser tre pristagare

den 24 november 2020
Kategorier: Nyheter

Svensk förening för Beroendemedicins MediaDiplom 2020

Anna-Klara Bankel får 2020 års MediaDiplom för att hon sedan lång tid engagerat sig i situationen för socialt marginaliserade personer med beroende och psykisk sjukdom. Med TV-programmet Vem kan rädda Sanne? skapade hon ett engagemang hos allmänheten och en politisk debatt om förändringar som är nödvändiga för att minska dessa personers utsatthet.

Foto: Jonas Pettersson
 

 

Nordic Drugs Stora Pris 2020

Martin Kåberg har genom sin breda kompetens och sitt starka engagemang spelat en avgörande roll för att sprututbyten etablerats i Stockholm. Han har också gjort sprututbytet till bas för angelägen forskning och utveckling. I sin kliniska och vetenskapliga gärning har han konsekvent satt patienterna och deras behov i centrum. 

Foto: Oskar Omne

 

 

Jörgen Engel Stipendium 2020

Årets stipendium har tilldelats Jesper Vestlund, för studier där beteendemätningar och elektrofysiologiska fynd visat att den aptithöjande peptiden ghrelin ökar motivation. Sammantaget belyser dessa fynd kopplingen mellan aptit-reglerande hormoner och beroendeutveckling, vilket på sikt kan leda till nya behandlingsalternativ för beroendetillstånd. 

Foto: Jesper Vestlund

 

 En utförligare presentation av de tre pristagarna hittar du i nästa nummer av vår medlemstidning BULLETIN (kommer i februari 2021).

Bulletin nr 1 2021
Månadslista