Inbjudan till Riksstämman!

den 4 juli 2015
Kategorier: Nyheter

I år erbjuder vi alla medlemmar i Svenska Läkaresällskapet  fritt inträde till Medicinska riksstämman (fram till och med den 15/11. Anmälan öppnar i augusti).
Ett unik tillfälle till vidareutbildning och fortbildning för läkare i alla stadier av yrkeslivet.

 

Se vidare www.sls.se/Riksstamman/

HÖSTKONF 2020Månadslista