Coronapandemin har satt käppar i hjulet för två av våra arrangemang under hösten 2020. Studiebesöket i St Petersburg måste vi skjuta på och hoppas kunna genomföra resan våren 2021. Oktoberkonferensen i höst kan naturligtvis inte heller hållas utan den förlägger vi ett år framåt i tiden - till den 23 oktober 2021.
   Närmare specifikationer med tider, plats, anmälningsmöjligheter mm kommer så småningom på hemsidan och i Bulletin.

Bulletin 3 2020


Månadslista