Glöm inte nominera kandidat till årets Jörgen Engel Stipendium! Nomineringen ska innehålla namn och akademisk tillhörighet. Författarordningen, publikationsår och titel på artikeln. Därtill Tidskriften som publikationen finns att läsa i (volym och sidhänvisning underlättar).

Maila ditt förslag till kandidat till stipendiekommitténs ordförande elisabet.jerlag@pharm.gu.se. Välkommen med ditt förslag.