Under pandemiåren 2020 och 2021 minskade resandeinförseln med 64 procent jämfört med 2019 och köp av smugglad alkohol minskade med 39 procent.

Det är uppgifter från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som har undersökt totala alkoholkonsumtionen i Sverige årligen sedan 2000. Det är naturligtvis en uppskattning eftersom såväl registrerad som oregistrerad konsumtion ger en total uppskattning.

Björn Trolldal är ansvarig för undersökningen:

– Vi ser en tydlig pandemieffekt på resandeinförseln och smugglingen.

Systembolagets försäljning ökade dock kraftigt under de tunga pandemiåren men inte så pass att den totala alkoholkonsumtionen i landet kunde bibehållas utan minskade med 4 procent. Förutom införselminskningen sjönk också restaurangernas alkoholförsäljning.

www.can.se