Aktuell avhandling om cannabis

Isabella Gripe har den 9 juni 2023 försvarat sin avhandling Cannabis use in adolescence: Studies of trends, correlates and adverse mental health consequences vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Handledare var professor Mats Ramstedt, Karolinska institutet och opponent Senior Researcher Anne Line Bretteville-Jensen, Norwegian Institute of Public Health.

Avhandlingen söker svar på 1) om cannabis och alkohol kan ersätta varandra eller vara komplement vid samtidigt bruk, 2) om det finns socioekonomiska skillnader hos de som brukar cannabis samt 3) om det finns ett samband mellan cannabisbruk och mentala problem.

Forskningen baseras på resultat från CAN:s nationella skolundersökningar och data från en norsk longitudinell studie (Young in Norway).

Relaterade