Tullverkets beslag av narkotika ökar stort

Under första halvåret 2023 ökar beslagen av de fyra mest kända narkotiska preparaten stort vid en jämförelse med motsvarande period 2022. Cannabis ökar från 923 kilo till 3 182 kilo, kokain ökar motsvarande från 59 till 862 kilo, amfetamin från 241 till 530 kilo och heroin från 0,3 till 5,4 kilo.

När det gäller tramadol ses en minskning medan LSD-beslagen ökar. Mängden beslagtagen alkohol minskar medan mängden beslagtagna cigaretter ökar.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson:

– Varje kilo vi beslagtar innebär förlorade inkomster för gängen. Varje gång vi griper en gängkriminell smugglare störs deras verksamhet. Det är vårt bidrag i kampen mot den organiserade brottsligheten.

www.tullverket.se

Relaterade