Ny trend – inte längre enbart heroin som injiceras

Trots att injektionsbruket sedan något decennium minskar i Europa är det fortfarande förknippat med en oproportionerligt stor del av såväl akuta som kroniska hälsoproblem jämfört med vad det totala intaget av illegala droger ställer till med.

Injektionsbruket medför risk för en mängd medicinska problem: blodburna infektioner, död till följd av överdos, försämrar redan förekommande sjukdomar, orsak till abscesser, sepsis och nervskador.

Injektionsbruket har under senare år förändrats. Idag ökar injicering av flera andra droger än heroin, vanligen stimulantia. Nu blir injicering av amfetamin, metamfetamin, kokain, syntetiska kationer, opioidagonister och andra läkemedel allt vanligare. De injiceras var för sig eller i blandning vilket ökar risken för överdoseffekter.

Relaterade