Små mängder alkohol höjer blodtrycket

Resultaten från de senaste årens alkoholforskning formar sig till en allt tydligare rekommendation, även enligt WHO, nämligen att den enda säkra hälsogränsen för intag av alkohol är noll.

I julinumret av Hypertension presenteras en meta-analys av resultaten från sju forskningsrapporter med nästan 20 000 personer inkluderade. Forskargruppen studerade sambandet mellan dagligt alkoholintag och blodtryck (systoliskt och diastoliskt) hos friska vuxna. Uppföljningen varade i genomsnitt fem år.

Resultatet var slående. Oavsett om dagliga intaget var 12 (ett standardglas) eller 48 gram resulterade det i förhöjt systoliskt tryck. Man hittade inget tröskelvärde för blodtrycksförhöjningen, dvs ingen säker gräns. Förändringen sågs hos såväl kvinnor som män när de gällde det systoliska trycket. Vissa skillnader noterades för det diastoliska.

Konklusionen av meta-studien blev att allt tyder på att det finns ett linjärt samband mellan alkoholintag och blodtrycksförhöjning. Att alkohol ger förhöjt blodtryck är ingen nyhet, men vad denna studie visar är att även så liten volym som ett dagligt intag av ett standardglas alkohol hos friska vuxna leder till ökat blodtryck.

doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21223

Relaterade