Cannabis på väg att legaliseras i Tyskland

Den 16 augusti lade tyska regeringen fram sitt om- och bearbetade förslag om legalisering av cannabis. Nu ska riksdagen godkänna den nya lagen. Det sker i höst. I sann tysk anda är det ingen lätt hopspunnen förordning – det är ett regelverk på 184 sidor.

Den omfattande skrivningen är svåröverskådlig och detaljerad men sammanfattningsvis framgår att en myndig person skriven i Tyskland kommer att få rätt att inneha 25 gram cannabis samt tillstånd att själv odla tre cannabisplantor hemmavid. Alternativet är att gå med i en icke vinstdrivande cannabisklubb där odling av cannabis kommer att vara tillåten för sina max 500 medlemmar. Dock får varje enskild medlem ta ut (eller inneha) högst 50 gram cannabis per månad (är medlemmen mellan 18 och 21 gäller gränsen 30 gram) och THC-halten får inte överstiga 10 procent.

Överskrider man någon av maxdoserna gäller inte straffrihet längre. Det kan bli 3 års fängelse eller vid allvarliga överträdelser upp till 5 års fängelse.

Under utredning är förslag att inför ett andra steg i legaliseringen, nämligen hur staten ska reglera och kontrollera försäljningen av cannabis så att denna inte kommer i händerna på kriminella. Sannolikt kommer också apotek efter licensiering få möjlighet att sälja cannabis (här är 18-årsgräns). Det finns vissa problem med EU-direktiv.

Allt är inte frid och fröjd. Det finns en stort motstånd mot legaliseringen, inte minst från läkarhåll. Tyska läkarförbundet är ur ett hälsoperspektiv helt negativt. Även andra organisationer och enskilda har uttalat motstånd mot lagen.

https://www.dw.com/ och https://www.tagesschau.de/

Relaterade