Observandum: cannabis och självmord!

I en artikel i JAMA finns en sammanställning från US Poison Center (2009-2011) i vilken det framkommer att det finns en misstanke om avsiktligt cannabisintag i suicidsyfte. Ökningen noterades under och efter pandemin och var vanligast i de yngre åldrarna och för kvinnor.

Nu kan dessa data inte tas rakt av. Det vanliga var att flera substanser förekom samtidigt varför ett direkt samband mellan cannabisanvändning och självmord inte kunde säkerställas. Däremot finns enligt tidigare forskning samband mellan cannabisintag och mental ohälsa, speciellt hos yngre användare.

Forskargruppen framhåller att det ökande utbudet av cannabis leder till ökat antal användare varför det är än viktigare att hålla uppsikt kring möjligt samband mellan cannabisanvändning och suicidalt beteende för att i tid förhindra en dödlig utveckling.

https://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamanetworkopen.2023.9044

Relaterade