Beroendepatienter är inte prioriterade (eller lönsamma?)

Det är dags igen. Nu är det Antabus (disulfiram) som inte finns att tillgå för svenska utsatta alkoholberoende. Företaget Teva som levererar Antabus uppger att orsaken till restnoteringarna är brist på grundsubstansen. Det kommer att finnas en mindre mängd Antabus 200 mg under hösten och vintern eller så långt lagret räcker. Sedan blir det stopp fram till slutet av tredje kvartalet 2024. Om vi vågar hoppas på Tevas prognos, som tidigare var att preparatet skulle återkomma redan nu i höst.

Det finns disulfiram att tillgå i bl a Spanien och Italien, men för tillgång till dessa preparat krävs godkänd licensansökan, och kostnaderna för klinikerna kan bli avsevärt högre. Teva bistår inte med någon import av sådana alternativ utan hänvisar till Läkemedelsverket. Goodwill är måhända föga lukrativt när det gäller beroendepatienter och beroendeläkare.

Relaterade