Opioider eller placebo mot rygg- och nacksmärta?

En väl genomförd australiensisk studie visar att placebo var lite bättre än opioider vid en ettårsuppföljning av smärtpatienter. Smärtan mättes med kortversionen av Brief Pain Inventory.

Forskargruppen fann efter sex veckor ingen signifikant skillnad i smärtupplevelsen för opioidgruppen jämfört med placebogruppen. Efter ett års uppföljning hade patienter som fått placebo något lägre smärtpoäng än opioidanvändarna.

I studien ingick 346 primärvårspatienter med minst lindrig smärta från rygg och/eller nacke.

Summeringen av forskningsrapporten blev att opioider inte lindrade akut rygg-nack-smärta bättre än placebo men gav på längre sikt en ökad risk för fortsatt lång konsumtion med de konsekvenser detta kan innebära.

Ett resultat att ta fasta på vid behandling av denna typ av smärtlindring.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00404-X

Relaterade