IQ har med hjälp av Novus även i år kartlagt svenskars alkoholkonsumtion under sommarsemestern 2023. Många svenskar dricker mer alkohol under sommarledigheten jämfört med övriga tider på året. I år var det dock betydligt färre (40%) än förra sommaren (51%). En svalare sommar och tunnare plånbok kan ha bidragit till den sänkta alkoholkonsumtionen.

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. IQ startade i maj 2005 och har kontor i Stockholm. IQ arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol.

IQ.se

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att implementera ett nationellt informations- och varningssystem, Varningssystem Narkotika (VSN), för att motverka narkotikarelaterad dödlighet. Syftet med VSN är att underlätta informationsutbytet mellan offentliga aktörer såsom myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Folkhälsomyndigheten hoppas att de som arbetar inom beroendevård vill medverka i arbetet mot narkotikadödlighet genom att bli medlem i VSN . Det är särskilt värdefullt att aktörer som arbetar nära personer som använder narkotika ansluter sig.