Nytt nationellt informations- och varningssystem mot narkotikarelaterad dödlighet

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att implementera ett nationellt informations- och varningssystem, Varningssystem Narkotika (VSN), för att motverka narkotikarelaterad dödlighet. Syftet med VSN är att underlätta informationsutbytet mellan offentliga aktörer såsom myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Folkhälsomyndigheten hoppas att de som arbetar inom beroendevård vill medverka i arbetet mot narkotikadödlighet genom att bli medlem i VSN . Det är särskilt värdefullt att aktörer som arbetar nära personer som använder narkotika ansluter sig.

Relaterade