Milan Valverius Stiftelses ändamål är att främja olika former av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet alkohol, andra droger och trafiksäkerhet. Förra året utdelades stipendiet till Danilo Romero, Karolinska Institutet: Utveckling och validering av en klinisk prediktionsmodell för återfall i rattfylleri.

Dags att söka årets stipendium. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 oktober 2023. Maximalt belopp att söka är 100 000 kronor. Det finns inget formellt krav på doktorsexamen men sökandens meriter vägs in i bedömningen.

Ansökningsförfarandet och premisserna för att kunna söka finns här.

Relaterade