Ny riktlinjer för god hälsa – fokus på alkohol

Under 2023 kommer nya och delvis reviderade riktlinjer för goda levnadsvanor. Det är Socialstyrelsens riktlinjer som nu börjar publiceras (allt klart 2024), Nordic Nutrition Recommendation (NNR; Nordiska ministerrådet) 2023 är klara och likaså Livsmedelsverkets rekommendationer 2023.

Socialstyrelsens riktlinjer 2023 börjar med rikskonsumtion av alkohol medan NNR omfattar hela batteriet levnadsvanor med en liten notering om alkohol. Livsmedelsverket har mer omfattande alkoholrekommendationer inklusive gravida.

Socialstyrelsen har inför de nya riktlinjerna tagit intryck av såväl aktuell forskning som andra länders justeringar av risknivåer, samtliga har sänkt konsumtionsintaget (Australien, Danmark, UK och Kanada).

Med riskkonsumtion menar Socialstyrelsen ett alkoholintag som är 10 standardglas eller mer per vecka alternativt 4 standardglas eller mer per dyckestillfälle (sk intensivkonsumtion, bingedrinking) en gång i månaden eller oftare.

Hela artikeln kommer i BULLETIN nr 4 (November).

Relaterade