Sveriges läkare är trötta på läkemedelsföretagens ointresse

I Sverige saknas allt fler läkemedel. Läkemedelsföretagen rapporterar brister på flera av de mest basala läkemedlen och en rad behandlingar som är centrala för vården är otillgängliga. Risken för att patienter kommer att komma till skada ökar men för att säkert få leveranser är vi helt i händerna på läkemedels­företagen.

Sjukvårdsministern och läkemedelsindustrin måste ge svar på hur Sverige ska säkerställa tillgången på basala läkemedel, skriver Mikael Hoffmann, ordförande för SLS kommitté för läkemedelsfrågor tillsammans med Lars Rocksén, ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik på SvD debatt.

Svenska Läkaresällskapet

Relaterade