Kontroversiella droger som läkemedel?

Svensk förening för Beroendemedicins årliga vetenskapskonferens hölls i början av oktober under temat Droger som läkemedel. I år var det ett uppskattat samarrangemang med ANDT-psykologerna. Det var specifikt psilocybin och cannabis som konferensen fokuserade på men andra droger kom naturligt nog också med om än perifert. Förutom de ”egentliga” drogerna fick den vanliga kontrollsubstansen placebo en fördjupad analys.

Endagarskonferensen bjöd på såväl nationella som internationella experter inom respektive område. Varken psykedelika eller cannabis är helt okontroversiella varför presentationerna omfattade drogerna såväl ur ett historiskt perspektiv som state-of-the-art ur forskningens synvinkel. Hur substanserna används kliniskt idag belystes liksom möjliga användningsområden framöver.

Den spännande dagen avslutades med en paneldebatt som det engagerade auditoriet synnerligen aktivt deltog i – många frågor, många kommentarer och tillsammans med den professionella panelen blev den sista konferenstimmen en intensiv och lärorik avslutning på dagen.

En mer omfattande sammanfattning av vetenskapsdagen kommer i novembernumret av BULLETIN.

Relaterade