Effekten av opioider, framför allt fentanyl, kan intensifieras med tillägg av xylazin. Enligt amerikanska DEA leder denna drogkombination till ett zoombiliknande tillstånd med förlångsammad andning och ibland utvecklas hudsår. Antidoten naloxon fungerar inte på denna drogkombination.  

Relaterade