Ökade risker vid cannabisbruk

En ny studie från Kanada visar att vuxna som har cannabisberoende (CUD, cannabis use disorder) har ungefär 60 procent högre risk att få sin första hjärtattack, stroke eller annan allvarligare kardiovaskulär sjukdom. Detta jämfört med gruppen som inte använde cannabis. I studien ingick 60 000 individer, hälften i kontrollgruppen (doi/10.1111/add.16337).

I en annan studie framkommer att unga personer som har CUD har ökad risk att få mentala problem. Den kumulativa incidensen för mentala sjukdomstillstånd var 19,6 procent för de som intog cannabis medan kontrollgruppens incidens låg på 3,1 procent. Det betyder att den ökade risken för cannabisgruppen var 8,7 gånger högre. Det var framför allt allvarlig stress, anpassnings- och personlighetsstörningar (doi.org/10.1159/000530331).

Relaterade