Narkotikabruk bland unga vuxna

Kunskapsdagen om Narkotikabruk bland unga vuxna – vad ser vi (och hur gör vi)? Arrangeras av länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikafrågor (CAN). Ett batteri med olika föreläsningar inom området presenteras och läggs ut på nätet den 4 december.

Det går att ta del av enstaka föreläsningar eller alla. På en gång eller i portioner. Föreläsningarna ligger kvar under ett års tid och publiceras på Livsstil Kronoberg

https://www.livsstilkronoberg.se/konferensdokumentation/. Föreläsningsprogram finns på Kalmar länsstyrelses hemsida: www.lansstyrelsen.se/5.3848405b18b84eed63d14c.html

Bland föreläsarna inom vårt område finns Mats Ramstedt, Peter Valverius, Hans Ackerot och Mikael Sandell.

Relaterade