Cannabiskonsumtionen: tio procent står för tre fjärdedelar

De flesta svenska undersökningar om befolkningens narkotikaanvändning mäter hur stora andelar som använt olika typer av narkotika medan konsumtionens omfattning och fördelning mellan olika användare är färre. Enligt en kanadensisk studie har man funnit att det finns en ordentlig snedfördelning inom landets befolkning när det gäller cannabisbruket. I Kanade var det 10 procent av användarna som stod för cirka 2 tredjedelar av den konsumerade volymen.

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har tagit fasta på denna studies resultat och en svensk beräkning kan nu presenteras

Det blev ett anmärkningsvärt resultat. Den svenska studien visade att 10 procent av användarna stod för ungefär tre fjärdedelar av den konsumerade volymen. Studien gjordes 2021 och omfattade landets 17 – 84-åringar. Hur mycket var och en rökte framkommer dock inte i studien. Frågekonstruktionen underskattar sannolikt också den mest högfrekventa användningen vilket torde förstärka skevheten i fördelningen av konsumtionstillfällena.

Under undersökningens tolvmånadersperiod visade det sig att genomsnittligen konsumerades cannabis något mindre än en gång i veckan. Storkonsumenterna kunde komma upp till 100 tillfällen eller fler. Sammanlagt betyder det att på befolkningsnivå uppgick cannabisintaget under 2021 till cirka 10 miljoner konsumtionstillfällen.

Sällananvändarna var i majoritet emedan 54 procent svarade att de använt cannabis vid 4 tillfällen under året. Det är 3 procent av alla rapporterade konsumtionstillfällen. Intensivkonsumenterna svarade för nästan 3/4 av alla rapporterade konsumtionstillfällen.

Guttormsson U & Ramstedt M (2023). Cannabiskonsumtionens fördelning i befolkningen. Kortfakta 03. CAN, Stockholm.

Relaterade