Än en gång – det finns effektiva läkemedel vid alkoholberoende!

Det gäller bara att doktorn klickar in på receptmodulen

I november publicerade JAMA en genomgång av 118 kliniska prövningar som inkluderade nästan 21 000 individer med måttlig till allvarlig beroendesjukdom. Naltrexon och acamprosat framstod som effektiva förstahandspreparat vid alkoholberoende.

Medelåldern för de inkluderade patienterna var mellan 40 och 49 år. Effekten av läkemedlen för yngre och äldre alkoholberoende kan dock enligt denna studie inte bedömas.

Ett något förenklat sätt att tolka utfallet av ett läkemedels effektivitet är det vanliga måttet NNT (Number Needed to Treat)1). I denna review framkom att NNT var för naltrexon 1/18 – det behövs således 18 behandlade för att 1 ska sluta helt med alkohol) och för acamprosat  motsvarande 1/11. Preparaten är i stort lika effektiva.

JAMA. 2023;330(17):1653-1665. doi:10.1001/jama.2023.19761

1)Läs gärna aptokaren Per Svangrens artikel i Läkartidningen (LKT0722s1690_1694)

Relaterade