Regeringen har i juni skickat en remiss till lagrådet för synpunkter på den nya lag om gårdsförsäljning av alkohol som beräknas träda i kraft 2025. EU-rätten kommer också att uppvaktas med en sk notifiering (underrättelse) med tanke på regelverket för Systembolaget.

Lagförslaget har modifierats något sedan första utkastet i den senaste utredningen SOU  2021:95 (En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker) Det finns tydliga begränsningar i försäljningen för att skydda Systembolagets ställning som monopol.

Sammanfattningsvis kommer lagen att omfatta alla dryckesslag kommer att omfattas av reformen. Det krävs ingen egen odling av råvaror för att bedriva gårdsförsäljning av öl, cider eller sprit. Vintillverkare ska dock odla sina egna druvor för att komma i fråga för gårdsförsäljning. Försäljningen får ske på ett försäljningsställe i direkt anslutning till tillverkningsstället eller odlingsstället.