Sjutton av USAs stater och District of Columbia har fram till i år infört legalisering av cannabis för rekreationsbruk. I en nyligen publicerad studie har en forskargrupp analyserat sambandet mellan legal cannabis och illegal cannabis, metamfetamin, kokain, heroin oxykodon, hydrokodon, morfin, amfetamin och alprazolam när det gäller gatupris, styrka/kvalitet och legala ingripanden. I undersökningen ingick 11 stater som legaliserat cannabis och 40 som inte legaliserat.

För illegal cannabis sjönk gatupriset med 9,2% och för cannabis av sämre kvalitet var prisreduktionen 19,5%. Dock var bilden inte entydig. Det fanns områden där den illegala cannabismarknaden fortsatte att vara oförändrat aktiv.

Priset inom den illegala opioidmarknaden ökade. Det gällde för såväl heroin (64%), oxykodon 7,3%) och hydrokodon (5,1%). Även styrkan/kvaliteten på heroin ökade med 54% efter cannabislegaliseringen i de undersökta staterna.

Den publicerade studien innehåller många intressanta hypoteser till resultaten, väl värda att reflektera över.

 Addiction  doi:10.1111/add.15517

Amerikanska FBI och Australiens motsvarighet AFP har lyckats infiltrera stora delar av den globala grova organiserade brottsligheten via en krypterad kommunikation (ANOM). Ett samlat tillslag skedde den 7 juni i 16 länder och blev ett dråpslag för narkotikamaffians ledare eftersom syftet med operationen var att komma åt de tunga kriminella nätverken som sysslar med narkotika, mord och våld samt därtill hörande penningtvätt.

De flesta ANOM-telefonerna fanns i Tyskland, Nederländerna, Spanien, Australien och Serbien, men anmärkningsvärt många också i Sverige, som tillsammans med Nederländerna hade huvudansvaret för den europeiska delen av den massiva polisinsats som det enorma förarbetet ledde fram till.

Den globala insatsen ledde inte bara till en mängd frihetsberövanden utan även beslag av över 8 ton kokain, 22 ton cannabis, 2 ton syntetiska droger (amfetamin, metamfetamin), 6 ton prekursorer för framställning av syntetiska droger, 250 illegala skjutvapen, 55 lyxbilar och kontanter värda över 48 miljoner dollar i olika valutor, inklusiva kryptovalutor.

De kriminella har uppenbarligen för närvarande inte en lugn stund. Några veckor före ”det stora tillslaget” tog rumänska polisen i hamnstaden Constanta vid Svarta havet 1,5 ton heroin (på väg till EU-länder) till ett uppskattat marknadsvärde på 45 miljoner euro.

Tre dagar efter storfångsten var det åter dags: Då slog spansk polis och Europol till mot ett annat kriminellt nätverk som smugglade kokain från Sydamerika till Europa. Bytet blev 29 arresteringar, 1,6 ton kokain och 16,5 miljoner euro. 

europol.org.eu

I en ledare i The Lancet Public Health prisas en översiktsartikel som analyserar tobaksvanorna för den yngre generationen (15-24 år) med data från över 3 000 artiklar från 204 länder eller regioner från hela världen. Det är en ovärderlig och detaljerad översikt av denna tobaksepidemi som orsakar miljontals liv varje år.

Den här artikeln spås sannolikt bli en referensstudie för kommande forskning, inte minst när det gäller behandlingsstrategier.

Ett viktigt resultat av undersökningen är att vi nu vet att de flesta rökarna börjar sitt regelbundna tobaksintag före 20 års ålder vilket ger en unik möjlighet att sätta in en samlad prevention för unga och därmed kunna spara inte bara miljontals liv utan även framtida hälsovårdskostnader.

Författarna drar slutsatsen att det är viktigt att implementera och fullfölja evidensbaserade tobaksåtgärder som leder till att nästa generation inte börjar röka tobak.
Lancet Public Health 2021.

Polisen har av en ren slump avslöjat Sveriges första (?) ”amfetaminfabrik”. En ung man stoppades av polis i augusti 2020 efter att körningen uppfattades som märklig. Han var drogpåverkad och husrannsakan gjordes.

Han är nu åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott för att bland annat ha tillverkat och sålt metamfetamin och amfetamin via Darknet. Utredningen visar att mannen tillverkat minst 1,5 kilo metamfetamin och ett halvt kilo amfetamin. Produktionen har skett, enligt polisen, vid ett fullt fungerande narkotikalabb och försäljningen har skett via sajten Flugsvamp 3.0 på Darknet. Betalningen har skett i Bitcoin via det krypterade nätverket.
Polisen 210512

Professor Fred Nyberg vid Uppsala universitet har gått igenom senaste litteraturen inom området våld i nära relation och redovisar resultatet i en artikel på UFOLDs hemsida.

Det är välkänt att detta våld tar sig olika uttryck men vad som sällan kommer fram i debatten är det faktum att en stor del av detta våldsutövande utförs under inflytande av droger. Det finns uppgifter på att upp mot åttio procent av våld i nära relationer är associerat med missbruk av droger. I detta sammanhang har alkoholen haft en central roll men senare års forskning har dokumenterat att narkotikaklassade substanser tar en allt större plats i våldsutövandet. Häribland heroin, kokain, amfetamin och cannabis.

En färsk studie utförd av amerikanska forskare visar att en stor andel av de som begått våld mot en nära partner frekvent använt cannabis i större kvantiteter och detta bekräftat genom positiva svar vid urintester. En nyligen genomförd spansk studie visar att förövare mot närstående uppvisade avsevärt högre och långvarig användning av droger – alkohol, cannabis, kokain och heroin.

Alla dessa studier och även ett stort antal fler bekräftar att inte bara alkohol utan att flera av dagens vanligaste och mest använda narkotiska substanser kan ha ett starkt samband med det i dagarna uppmärksammade dödsbringande våldet mot kvinnor.

Fred Nyberg: ”Här bör dagens unga politiker med ambitionen att släppa narkotikan fri definitivt ta sig ännu en tankeställare”.

www.ufold.uu

”Om ministrar inte ens är intresserade av att ta reda på hur det förhåller sig med den saken, borde de ha förverkat sin rätt att bedriva någon politik på området alls”

Lisa Magnusson , DN ledarsida 210529, om de två ministrarna som inte vill utreda avkriminalisering av cannabis trots rekommendationer från bl a Folkhälsomyndigheten (och Svensk förening för Beroendemedicin).

En kvalitativ intervjustudie har fokuserat på kokainintagets roll i förhållande till alkoholkonsumtionen på fester/klubbar. I undersökningen ingick 28 unga vuxna som alla tillstod regelbundet intag av kokain och alkohol när de går på fest.

Hur ser förhållandet ut mellan pulverkokain och alkohol? Forskarna kunde identifiera tre huvudförklaringar till kokainanvändningen. Gemenskapen med vänner, den gemensamma upprymdheten och möjligheten att kontrollera, utöka och intensifiera alkoholintaget till kraftig berusning (effekten som eftersträvades).

Dessa tre förklaringarna illustrerar hur ritualen med kokain (snorting) var djupt förankrad i alkoholberusningsritualen (berusning på gränsen till intoxikation).

Bakgrunden till denna lilla studie är att hittills finns det praktiskt taget ingen vetenskaplig kunskap om interaktionen mellan kokain och alkohol i partymiljöer. Detta är en amerikansk studie men måhända kan den göra anspråk på att även gälla europeiskt nöjesliv.

J Drug Issues (doi.org//10.1177%2F0022042620986514)

Saudiarabien har stoppat libanesiska leveranser av frukt och grönsaker efter flera beslag av Captogen (fenetyllin) som i stora mängder varit insmugglat i frukt och grönt, senast tillsammans med ett parti granatäpplen. Ibland har insmugglingen skett via té, druvor, äpplen… Utskeppningen sker vanligen via Libanon, men produktionen sker sannolikt mestadels i Syrien.

Enligt en sammanställning av EMCDDA sker tablettproduktionen av Captogen i Syrien av så stor omfattning att den är nu en av landets stösta affärssuccéer med ett ekonomiskt omfång som är nästan lika stort som den totala exportinkomst och närmar sig landets BNI (bruttonationalinkomst). Det finns forskare som antyder att omfattningen är så stor att regimen med presidenten Bashar al-Assad inte kan ha undgått den, kanske är den även inblandad i processen.

Det finns få uppgifter om omfattningen av konsumtionen av Captogen, det är mest hörsägen och kalkyleringar med beslagen som bakgrund (UNODC). Mycket talar för att intaget av drogen är omfattande i länderna i Mellersta Österna. Fenetyllin är att jämställa med amfetamin och i drogstatistiken skiljer man inte alltid på dessa droger utan lägger samman dem som en enhet. Det finns inget som talar för att Captogen finns i Europa utom i gränsländerna till Syrien, framför allt i Turkiet och Rumänien. De länder som har beslagtagit drogen i större omfattning är Saudiarabien, Jordanien, Kuwait, Bahrain och Dubai.

Captogen (fenetyllin är den aktiva substansen) var från början ett läkemedel som producerades under 1960-talet av den tyska firman Degussa Pharma Gruppe. Indikationen var ADD, narkolepsi och uppiggningsmedel för centrala nervsystemet. Marknaden var Europa och Mellersta Östern. Andra marknadsnamn är Biopaton och Fitton.

Idag finns inte läkemedlet utan nu är det illegal produktion och största användningsområdet är soldater i krig (Syrien) och välbeställda yngre män i länder i Mellersta Östern. ”Indikationen” nu är uthållighet och oräddhet i strid respektive rekreationsdrog.

Källor: The Guardian, The Financal Times, EMCDDA, UNODC

Nya uppgifter efter avkodifiering av enchrochattrafik mellan kriminella.

Enligt polisen smugglas årligen 100 ton narkotika in i Sverige. Det är betydligt mer än vad man tidigare beräknat. Polisen riktar allvarlig kritik mot det svenska rättsväsendet – det är klart underdimensionerat för att klara narkotikaproblemet.

Uppskattningen som nu presenteras grundas sig på de avkodade enchrochatkonversationer som via Frankrike nu nått svensk polis. Många av de 84 identifierade kriminella aktörerna befinner sig på den spanska solkusten.

Det är öresundsbron som är huvudsakliga smuggelautostradan in till Sverige där de största avnämarna är de tre stora städerna. Omfattningen av inflödet når närmast industriell verksamhet. De hittills uppskattade volymerna narkotika som förs in i landet och som konsumeras här är med största sannolikhet klart underskattade.

SDS, SVT 210510, SR 210515