Forum

Välkommen till vårt forum. Detta forum är öppet för alla att läsa. För att bidra med inlägg och svar behöver du vara medlem i vår förening. Då kan du registrera dig med nedan ‘Registrera’ knapp. Har du inlogg är det bara att logga in. Våra forumregler hittar du här.

eller Registrera för att skapa inlägg och ämnen.

CS behandling hos beroende pat.

Min fråga handlar om psykofarmakologi av CS behandling hos patienter med substansbrukssyndrom (SBS). Vad är farmakologisk anledningen att de behöver ökat dygn dos istället för ökat enskild dos?  

Det finns en del evidens att ADHD patienter med substansbrukssyndrom (SBS) behöver högre dos av CS.  Men det är inte högre dos av CS, utan högre dygn dos av CS. När man titrerar upp en CS lkm hos en ADHD pat, börjar man, till exempel med Elvanse 30mg. om det har ingen effekt, höger man ytterligare till t ex 70mg. Då ser man att patienten får bättre koncentration. Det blir så även hos patienten med ADHD och SBS. Skillnaden är att hos en ADHD patient utan SBS, Elvanse 70mg, räcker för (ungefär) 8–10 timmar. Men för en ADHD pat med SBS, effekten sjunker ner sakta (och då behöver man lägga till Elvanse 30 mg) eller avtar helt t ex efter 3-4 timmar. Då behöver man lägga till (t ex )70mg kl 12 och 70mg kl 16. Sammanlagd blir dygndosen 210mg. men ändå 70mg hade tillräckligt effekt dock för pat med SUB, kortare period.  Frågan är varför samma dos med samma effekt, har bara kortare effekt?

Anledningen är inte snabbare metabolism av amfetamin i blodet. Om förklaringen är att “long-term drug use may down-regulate brain dopamine

systems in chronic drug-dependent individuals, leading to increased tolerance to stimulants.” I så fall behöver patienter med SBS, högre dos av Elvanse, dvs 210 mg en gång på morgon.

Om vi förklarar det som en toleransutveckling, då förväntar jag mig att en alkoholberoende pat. som i början, dricker 1 glass vin till kväll, och frisätter tillräckligt med dopamin i synapser, vid toleransutveckling, behöver bara dricka 1 glass vin värja timme (5 glass vin dygns dos) i stället för (motsvarande) 5 glass vin under en kväll (5 glas vin åt gången).