Länkar

CAN
Centralförbundet för Alkohol och Narkotika

Center Translational Neuroscience of Alcoholism
CTNA vid Yale

Europeiska skolundersökningars hemsida
ESPAD

Guidelines vid alkoholberoende
Guidelines (Scotland) vid alkoholberoende

Läkemedelsverket

NIAAA
Aktuellt från den nationella alkoholforskningen i USA

Sundhetsstyrelsen
Sundhetsstyrelsen (motsv Folkhälsomyndigheten) i Danmark

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Folkhälsomyndigheten i Sverige

Svenska Läkaresällskapet

Testa din alkoholkonsumtion
Alkoholhjälpen

WHO Collaborating Centre
Allmänna översikter om hälsa

EMCDDA
Europeiska Unionens narkotikaorganisation

Socialdepartementet

Svensk Alkohol och Drogforskning (SAD)

cochrane library

https://www.who.int/data/collections
Statistik i massor från WHO

https://www.nature.com/npp/
Länk till Neuropsychopharmacology

https://academic.oup.com/alcalc
Alcohol and Alcoholism

https://onlinelibrary.wiley.com/

Alcoholism Clinical and Experimental Research

ufold.uu.se

U-FOLD Uppsala universitet