Medlem

  Ansök om medlemskap i Svensk förening för Beroendemedicin

  Enligt stadgarna ska varje medlem till föreningen inväljas av styrelsen ($3, nov.91).
  I årsavgiften ingår från 1 januari 2021 även årsavgiften för medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Enligt SLS stadgar: Läkare är ordinarie medlem, icke-läkare associerad medlem. Årsavgiften inbetalas efter anmodan en gång och året till Svensk förening för Beroendemedicin.

  Du som är engagerad i beroendefrågor är varmt välkommen med din medlemsansökan.
  Medlemsavgift: 450 SEK per år.

  Vad gör Svensk förening för Beroendemedicin för sina medlemmar?
  Läs mer här.


  JaNej


  Leg. läkareAT-läkareAnnat

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.