Droger i trafiken

De första resultaten publicerades i januari 2010. Polisen har samlat in salivproven och dessa har samtliga lämnats anonymt och frivilligt. Analysen av de 6 400 salivproverna har gjorts av Rättsmedicinalverket och varje prov omfattade en test på cirka 30 substanser som man inte bör ha i kroppen vid bilkörning (legala och illegala droger). I 2,6% av de lämnade proverna hittade man minst en substans och av den 161 proven innehöll 25 stycken illegala substanser.

Den andra delen av DRUID-projektet omfattar individer som avlidit till följd av trafikolycka. Totalt kontrollerade och analyserade man 164 sådana fall varav 16% hade alkohol och minst en annan trafikfarlig drog i sig i samband med trafikolyckan. Därutöver hittade man i 7% av det analyserade materialet spår av trafikfarliga mediciner och i 3% spår av illegala droger.

Det är att jämföra med 0,18% av misstänkta rattfyllerister (av totalt 10 200 individer) som stoppats och kontrollerats i poliskontroller.

Mot bakgrunden av jämförelsen med ordinarie poliskontroller och att denna undersökning är helt frivillig är det således anmärkningsvärda resultat som VTI publicerar. Hela EU-projektet avslutas 2011 och då kan jämförbara och definitiva resultat presenteras.

Relaterade