Det från många håll kritiserade motståndet mot gårdsförsäljning av vin kommer att omprövas och nu gäller, enligt jordbruksministern, inte om vi ska tillåta försäljning utan hur den ska ske. Tidigare har inte bara hänsyn tagits till folkhälsan utan även till systembolagsmonopolet, något som EU ställt sig tveksam inför.

Restaurangbranschen drar en lättnadens suck: det kommer att bli enklare och lättare att få serveringstillstånd. Hittills har “lagad varm mat” varit ett krav för att få servera alkoholhaltiga drycker. Nu ändras denna regel till restauranger som har ett kök i anslutning till serveringslokalen och erbjuder ett varierat utbud av maträtter. Sålunda även kalla och som exempel nämner utredarna sushi-restauranger. Dock finns många fallgropar kvar och kommunerna kommer att tillsammans med statens folkhälsoinstitut att reglera och intensifiera sina kontroller. Ett “husförhör” kommer också att ingå i tillståndsansökan, d.v.s. krögaren, som måste vara mer än 20 år gammal, måste uppvisa rejäla kunskaper om gällande alkohollag. Gatukök, kaféer och hamburgerbarer göre sig dock icke besvär. Den krögare som har sitt utskänkningstillstånd får från juli blanda kryddorna till sitt egen brännvin, något som hittills varit strängeligen förbjudet.

Den något slappa kontrollen, till följd av otydligt regelverk, vid försäljning av folköl förtydligas rejält i nya lagen. I denna kontrollerande anda kommer nya lagstiftningen att värna om ungdomen på ett tydligare sätt än tidigare. Det är fortfarande tillåtet att bjuda yngre som inte uppfyllt åldersgränsen för offentligt intag av alkohol, men nu står det i lagen att erbjudandet gäller endast enstaka glas under kontrollerade former.

Utan tvekan kommer antalet utskänkningsställen att öka med nya lagen. Detta är något som oppositionen tar fasta på i den gemensamma motion som är lagd som motvikt mot regeringens förslag. Oppositionen önskar skärpt alkoholpolitik med sänkta införselkvoter, högd skatt på bl.a. alkoläsk och mer förebyggande insatser.