Infrastrukturminister Åsa Torstensson föreslår nya regler för flyget. De ska gälla från 1 september 2010 och omfattar såväl passagerare som personal. En berusad och störande passagerare som under flygning bedöms påverka flygsäkerheten döms idag till böter, men nu kommer en straffhöjning till max 6 månaders fängelse.

För personalen kommer promillegränserena att ändras till att gälla såväl marktrafik som flygtrafik, d.v.s. flygfyllerigränsen går vid 0,2 promille och grovt flygfylleri vid 1,0 promille.

SvD100214