Gerhard Larsson i DN

Regeringens särskilda utredare Gerhard Larsson publicerade i Dagens Nyheter en god sammanfattning av alkohol- och narkotikasituationen i landet. Hans utredningsuppdrag närmar sig slutet och kommer att presenteras i november 2010. Bland de kommentarer som Gerhard Larssons utredning hittills kommit fram till kan nämnas följande:
“Inom alkoholområdet finns en tendens till att inte betrakta missbruk och beroende som behandlingskrävande sjukdomstillstånd, utan som beteendeproblem hos individen eller sociala problem. I vissa landsting anses inte behandling av missbruk eller beroende vara ett ansvar för hälso- och sjukvården, utan för kommunens socialtjänst, vilken saknar möjlighet att ordinera behandling med läkemedel. Detta kan vara en orsak till att personer med problem alltför sällan eller sent söker professionell hjälp”
Läs och begrunda: DN2010-08-26

Relaterade