Under de senaste sex åren har det skett en kraftig ökning av smugglingen av framför allt narkotika, men även alkohol, tobak och olagliga läkemedel. Detta framkommer i en intervju i Dagens eko (101024) med brottsbekämpningschefen Sven-Peter Ohlsson vid Tullverket. Smugglingen av cannabis via internetköp står för den största ökningen.

   Det är rena gissningarna när det gäller den totala volymen av smuggelgods. Tullverket efterlyser en nationell forskning som visar vilka effekter stora tullbeslag av en drog för med sig inom brukarleden. Då kan man effektivisera sin verksamhet bättre.