Prestigefyllt beroendestipendium till Louise Adermark


Louise Adermark
Foto Sternebring

Jörgen Engel stipendium har i år för första gången utdelats till den forskare som under föregående kalenderår i en internationell referensgranskad tidskrift publicerat den originalartikel inom området beroendeforskning som varit av högsta kvalitet.

I hård konkurrens har medicine doktor Louise Adermark belönats med 2010 års stipendium. Hon får utmärkelsen för sitt högkvalitativa och intressanta arbete i Journal of Neuroscience (2009.29:1375) med titeln Frequency-dependent inversion of net striatal output by endocannabinnoid-dependent plasticity at different synaptic inputs.

   Louise Adermark forskar för närvarande på beroendemedicin vid Institutionen för Neurovetenskap och fysiology vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

   Louise Adermark har en organisk-kemisk bakgrund från Karlstads Universitet men disputerade i professor Elisabeth Hansson- gruppen i Göteborg 2003 med en avhandling om alkoholens effekter på astrogliaceller. Under 2005-2007 vistades vår stipendiat i professor David Lovinger forskargrupp på NIAAA/NIH i Washington där hennes prisbelönta arbete utfördes.

   Louise Adermark har hitintills publicerat ett 20-tal originalarbeten och hon har för närvarande en meriterande forskarassistenttjänst vid Vetenskapsrådet i Sverige.

 

Relaterade