Imponerande uppslutning kring NEJ till gårdsförsäljning

Sista marsdagen 2012 publicerades i  Svenska Dagbladet Opinion en kraftfull artikel om vad allt negativt en lagenlig gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle föra med sig. Rent vetenskapligt är det inga större problem, såväl forskning som erfarenhet visar att öppna upp för kommersiell detaljhandel med alkoholdrycker leder till ökad alkoholkonsumtion med mer ungdomsfylleri, ökad kvinnomisshandel, fler alkoholrelaterade sjukdomar, ökad sjukfrånvaro, fler döda i trafiken och andra sociala, rättsliga och medicinska problem.
   En imponerande uppslutning av individer med synnerligen bred kompetens med tunga samhälleliga positioner, har skrivit inlägget för att be regeringen att en gång för alla skrinlägga alla förhoppningar om att ett positivt beslut till gårdsförsäljning skulle kunna verkställas. I dagsläget är det dock föga som talar för ett ja – de båda ansvariga ministrarna Maria Larsson och Eskil Erlandsson är negativa, men det förekommer en tämligen aggressiv lobbyverksamhet för kommersiell handel.
   SvD Opinion 31 mars 2012 (nätversionen)

Relaterade