Utbildningsminister Jan Björklund har tillkännagivit att ett nytt nationellt biomedicinskt forskningsinstitut ska inrättas 2013 under namnet Sweden Science for Life Laboratory. Målsättningen är att Sverige ska i ett internationellt perspektiv ligga i framkanten inom forskningen kring diagnostik, behandlingsmetoder och läkemedel.
   Huvudintressenter är Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan. Redan nu är det klart att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska tillskjuta 220 miljoner kronor till tekniklaboratorier och Astra Zeneca har tecknat en avsiktsförklaring att stödja med 5-10 miljoner dollar per år under en femårsperiod.
   Det nya institutet planeras omsätta en miljard kronor per år.