Sjuttiofem procent av svenska folket har inte en aning om att alkoholkonsumtion kan vara en riskfaktor för sjuklighet och död. I Europa är det något bättre: 37 procent känner till att alkohol är en riskfaktor.
   Det är ett EU-projekt som heter Amphora som presenterar vetenskapliga data kring alkohol och sjukrisker. Den spanske alkoholläkaren Antoni Gual är koordinator för projektet. Han påpekar att det är oerhört viktigt för de europeiska regeringarna att ta tag i alkoholproblematiken:
   – Vi européer dricker mest i världen! Senaste skattningarna visar på en årlig genomsnittskonsumtion på 11 liter per person över 15 år.
   Ser vi till riskkonsumenter är det ett mycket stort antal individer. I Sverige räknar vi med att det är 1 miljon svenskar som uppvisar en riskkonsumtion (för män mer än 13 glas alkohol à 12 gram per vecka, 8 för kvinnor), räknar vi samman alla europeiska länderna är det 55 miljoner individer som har en riskkonsumtion.
   Alkoholkonsumtionen är en av de fyra stora riskfaktorerna för utveckling av sjukdomar som diabetes, cancer, fetma och hjärt-kärlsjukdomar. Det är 136 000 nydiagnostiserade cancerfall varje år inom EU-länderna.
Källa: Drugnews och SFI.