Missbruksbarnen förlorar sin barndom

Socialstyrelsen har sammanställt forskning från Stockholms universitet och Karolinska institutet rörande barn till föräldrar som missbrukar. Det är en skrämmande läsning: Mer än 60 000 barn i Sverige har minst en förälder med allvarliga missbruksproblem.
   Det är registerdata för individer födda 1973-1978. Dessa har följts upp till 30-årsåldern. Sammanlagt är det över en halv miljon barn vars utveckling nu kartlagts.
   Vid en jämförelse med jämnåriga, som vuxit upp i ett icke missbrukande hem, har ”maskrosbarnen” en rejält ökad risk (tre gånger större) för att utsättas för olyckor, våld och inte minst eget missbruk. Även suicidrisken ökar liksom att dras in i kriminalitet.
   Lägg därtill den psykiska påfrestningen att alltid vara orolig för vad som kan hända föräldrarna, syskonen, får vi bo kvar, har vi mat i morgon… Framför allt det äldre syskonet tar ett stort ansvar för familjen, skolkar till och med regelbundet för att klara av hemmet, syskonen och föräldrarna.
   Trots att socialtjänst och sjukvård ofta är engagerade i den missbrukande familjen så är det vanligt att barnens behov inte uppmärksammas förrän det är för sent, vanligen när de hamnat i ett eget missbruk. Studien visar att det är sju gånger högre risk för barn i missbruksfamilj att själv utveckla missbruk jämfört med barn som vuxit upp i familj utan missbruk.
   Socialstyrelsen har nu regeringens uppdrag att samordna olika insatser så att dessa utsatta barns situation uppmärksammas och hjälps – i tid. 
   Merike Hansson, projektledare vid Socialstyrelsen:
   – Denna kunskap manar till stora ansträngningar för ett flertal samhällsaktörer, inte minst socialtjänstens olika verksamheter, men även landstingens missbruks- och beroendevård samt psykiatri.
www.socialstyrelsen.se   

 

Relaterade