Enligt registerstudier som Socialstyrelsen gjort finns det en kraftig underdiagnostik av fetalt alkoholsyndrom (FAS) hos barn i Sverige. Utredningen framhåller att det är drygt 30 barn som årligen diagnostiseras av cirka 100-200 som föds och uppfyller kriterierna för diagnosen.
   Inte nog med underdiagnostik, de barn som får diagnosen får inget eller undermåligt stöd från samhället. I rapporten från Socialstyrelsen framgår att utvecklingsområdet gäller skador generellt, d.v.s. såväl FAS som FASD, men Socialstyrelsen vill också framhålla att regeringen bör överväga om personkretsarna för rätt till insatser enligt LSS kunde inkludera personer med diagnosen FAS, den mest omfattande sjukdomsbilden.
   Sammanfattningsvis menar Socialstyrelsen att det är angeläget att regeringen uppmärksammar behovet av stöd till dessa barn och rekommenderar att man tar upp detta, inte minst för att få en samlad kompetens för utredning, diagnostik och stöd för hela gruppen med FAS/FASD.
Socialstyrelsen april 2015