Vi som följer CAN-rapporteringen över svensk alkoholkonsumtion blev något konfunderade över OECD-rapporten som kom i början av maj. I denna framkom att svensk alkoholkonsumtion stigit med 15,9 procent till 7,3 liter årligen per invånare över 15 år.
   Aktuella siffror från CAN är helt annorlunda. Här visar det sig att motsvarande årskonsumtion är just nu (2013 års statistik) 9,9 liter per invånare över 15 år.
   Vad är rätt?
   Båda. Det går inte att jämföra siffrorna. OECD-rapporten redovisar specifika tidsperioder fram till 2010 medan CAN redovisar varje år, senast publicerat för 2013 års konsumtion. Den viktigaste skillnaden är dock att OECD-siffrorna återspeglar enbart Systembolagets och restaurangers försäljning medan CAN också inkluderar den oregistrerade konsumtionen (privatinförsel, hemtillverkning och smuggling) som uppgår till ungefär 25 % av totala konsumtionen.
   Ur ett folkhälsoperspektiv är således OECD-rapporten mindre intressant än CANs, som försöker ge en bild av den totala alkoholkonsumtionen i landet.