Stor vetenskaplig genomgång: cannabinoider i medicinskt bruk

Från University of Bristol i Storbritannien kommer en mycket omfattande genomgång av de hittills genomförda vetenskapliga studierna när det gäller de medicinska effekterna av cannabinoider. Författarna menar att ska cannabinoider ha medicinskt status ska också forskningsresultaten vara vetenskapligt underbyggda på samma strikta sätt som alla andra mediciner. I detta avseende saknas en hel del i forskningen kring cannabinoiders medicinska effekter, vilket dock inte betyder att de saknar berättigande ur medicinsk synvinkel, bara att det inte finns vetenskapligt grund för effekt/evidens inom flera indikationsområden.
Whiting PF, et al. Cannabinoids for Medcical Use. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2015:313(24):2456-2473. 

Missa inte Svensk förening för Beroendemedicins augustikonferens om cannabis: HIMMEL OCH HELVETE. Nationella och internationella forskare. Bl.a. rapport om hur det gått med legaliseringen i delstaten Washington. Paneldiskussion med landets främsta inom cannabisområdet. Anmäl dig, ett fåtal platser kvar. Du hittar program och anmälan här på hemsidan! 

Relaterade