Förhandsintresset för årets augustikonferens var mycket stort. Flera veckor före konferensstarten var anmälningarna fler än det fanns platser för i den stora föreläsningssalen på Wallenbergs konferenscentrum i Göteborg. Så var det också ett högaktuell ämne: cannabis – himmel och helvete.
   Svensk förening för Beroendemedicins augustikonferenser har alltid ett tema och vanligen en internationell forskare som gäst som håller en plenarföreläsning. I år var det tvenne cannabisforskare från USA. Professor Margaret Haney från Columbiauniversitet i New York som berättade om sina humanlaborativa studier kring cannabismissbruk och professor Mary Larimer från University of Washington i Seattle, som redovisade hur det hittills gått med legaliseringen av cannabis i hennes hemstat. Docent Anders Håkansson från Lunds universitet gjorde en sammanfattning av vad vi vet och vad vi inte vet om cannabis ur en vetenskaplig synvinkel.
   Mötet avslutades med en paneldiskussion efter korta inledande anföranden av Eline Borger Rognli från Oslo, Mats Ek och Peter Allebeck från Stockholm.
   En innehållsrik och informativ dag om vad vi för stunden vet om cannabis ur ett forskarperspektiv.
Referat från de olika föreläsningarna kommer i nästa nummer av Svensk förening för Beroendemedicins medlemsskrift BULLETIN.