Svensk alkoholkonsumtion tämligen stabil

Jämfört med 2013 har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med 4 procent och uppnår 2014 årskonsumtionen 9,4 liter ren alkohol per invånare över 15 år. Det är i CANs årliga rapport ”Hur mycket dricker svensken?” som konsumtionsnivåerna redovisas. I ett historiskt perspektiv ligger siffrorna i linje med 2009-2011 års nivåer efter en viss uppgång 2013. Sett över en tioårsperiod har konsumtionen minskat med elva procent. Det är framförallt resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning som har minskat under den perioden. 

Relaterade