Den ideella föreningen Convictus har erhållit Nordic Drugs Stora Pris 2015. Prissumman är 50 000 kronor och prisjuryns motivering är
  Nordic Drugs Stora Pris 2015 tilldelas Convictus för deras värdefulla insats och genuina engagemang för utsatta människor i en tuff omvärld. Convictus har under årtionden bedrivit verksamhet i Sverige och har under senare tid även etablerat sig utanför landets gränser.

Årets Stora Pris från Nordic Drugs och Svensk förening för Beroendemedicin går till den ideella verksamheten Convictus i Stockholm. Föreningen har ett trettiotal medarbetare i Stockholm, många är före detta missbrukare och hemlösa. Convictus har också två internationella grenar, en i Ukraina med ett 60-tal medarbetare och en något mindre i Estland. En rörd verksamhetschef, Claes Heijbel, tog emot diplom och prispengar i samband med Svensk förening för Beroendemedicins augustikonferens i Göteborg.
   Convictus etablerades för 30 år sedan som ett resultat av den då uppblossande HIV-epidemin. Huvudinriktningen för verksamheten är hemlöshet, hälsa och drogberoende. Till för fem år sedan var detnästan uteslutande äldre svenskar och till viss del finländare som var de som behövde och fick hjälp från den politiskt och religiöst obundna verksamheten. Idag ser bilden mycket annorlunda ut, nu är målgruppen densamma, hemlösa, men en stor andel av dem som behöver hjälp är EU-medborgare, främst från Rumänien, Bulgarien, Polen, eller tredjelandsmedborgare, ofta från Väst- och Nord-Afrika. Tredjelandsmedborgarna är vanligtvis fullt arbetsföra män i trettioårsålder som söker jobb och bostad. De har uppehållstillstånd i Syd-Europa, men har slagits ut från arbetsmarknaden där och söker sig nu till andra delar av Europa i hopp om större lycka. De har mycket sällan drogproblem men är uteliggare i ordets egentliga mening.  
   En utförligare rapport om Convictus kommer i nästa nummer av medlemstidningen BULLETIN.
Claes Heijbel/foto Sternebring