Cannabis – mirakelkur eller rysk roulette?

Professor Margaret Haney öppnade Svensk förening för Beroendemedicins augustikonferens 2015 med en översikt över aktuell forskning inom cannabisområdet med fokus på vad som gjorts och vad som är på gång från ett av USAs viktigaste centra – Marijuana Research Laboratories vid Columbiauniversitetets medicinska centrum i New York. Hon är professor i neurobiologi och ansvarig chef för forskningen där.Margaret Haney har under de senaste tjugo åren studerat användandet av cannabis och sett olika svängningar i opinionen kring drogen, men menar att i år har det skett en enorm vändning i det amerikanska samhället, inte bara bland allmänheten utan även i forskarvärlden ser hon en klar polarisering. I dag har varje stat i USA egna regler och de varierar kraftigt, från det mest liberala Kalifornien till konservativa New York.
   I likhet med andra drogers missbruk och beroende är behandlingsinsatserna komplexa och tarvar en stor variation i behandlingsmöjligheterna när de väl behövs. Internationellt är det sedan några år ett ökande antal individer som söker hjälp för sitt cannabismissbruk (EMCDDA-rapport 2015) och i USA menar Haney att det är ungefär var fjärde cannabisanvändare som får hjälp för sitt missbruk.
   En fördjupad sammanfattning kommer i nästa nummer av föreningens tidskrift BULLETIN 

Margaret Haney/foto Sternebring