Ännu en hedrande utmärkelse till Markus Heilig

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet företrädesvis inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap.

   Professor Markus Heilig får Söderbergska priset i medicin 2018 på en miljon kronor för viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholberoende.

   Markus Heilig är en internationellt väletablerad och respekterad forskare inom stress- och beroendeforskning, vars forskning har haft, och har stor, betydelse för såväl grundläggande neurovetenskap som kliniska tillämpningar inom psykiatri och beroendevård och resulterat i cirka 250 peer-review publikationer och omkring 10 000 citeringar. 

 Markus Heilig/foto Sternebring

 

 

Relaterade